Gloria Victis Game Forum
Stal bułatowa czy stal damasceńska? - Printable Version

+- Gloria Victis Game Forum (http://forum.gloriavictisgame.com)
+-- Forum: Gloria Victis (http://forum.gloriavictisgame.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Propozycje (http://forum.gloriavictisgame.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: Stal bułatowa czy stal damasceńska? (/showthread.php?tid=19345)Stal bułatowa czy stal damasceńska? - temporaryja - 06-02-2018

Uważam że używanie rosyjskiego określenia bułat nie jest dobrym pomysłem.
Zamiast sztabki stali bułatu proponuję zamianę na sztabkę stali damasceńskiej.
Będzie to bardziej zrozumiałe dla wszystkich graczy niż bułat.