Troubleshooting - PLEASE READ IT FIRST IF YOU HAVE ANY PROBLEM!

FAQ - Frequently asked questions

If you will experience any problems please contact support@gloriavictisgame.com

Join our official TeamSpeak 3 server addres using gloriavictisgame.com as IP address!


Troubleshooting - "Server Under Maintenance" error solution!


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regulations - read me!
31-10-2013, 22:23, (This post was last modified: 03-11-2013, 00:24 by Jog.)
#1
Regulations - read me!
To obtain a sub forum for your clan, you must :
1. Create a thread in “Warbands and Guilds” titled <Guild name> [<used language>] e.g. Knights and Thieves [PL].
The thread’s contents should be written in the language provided in the title.
2. Clan’s name cannot be offensive, cannot be breaking current law statements nor moral rules. The administrators are authorized to request to change the clan’s name.
3. The thread should consist of :
Clan description with a short characteristics, history, goals, etc.
Who is or is going to be the clan leader (the person will be provided with sub forum moderation rights)
List of forum logins of at least 4 clan members (one person can only belong to a one, particular clan)
Other info
4. Every listed member has to confirm his membership in the clan thread.
5. If a member decides to leave his clan, a clan leader is obliged to edit the clan thread’s first post and remove the leaving member’s login.
6. After reaching 20 members, from which at least half of members has access to the game (Donator or VIP status), the leader of such guild can PM a forum administrator, requesting a separate, locked sub forum.
Such Private Message should include a list of all sub forums that the leader wants to have in his guild sub forum.
7. Sub forum’s inactivity for 1 month or lowering the clan members’ number to less than 4 for 1 week will result in deleting a topic/sub forum.
8. In extreme situations, the clan leader takes full responsibility for his clan member’s behavior on the game’s forum.
9. Topic creator can make a request to moderate his topic in this section by asking a moderator to delete any posts from it.[PL] Regulamin

W celu otrzymania podforum dla klanu należy:
1. Utworzyć w dziale „Warbands and Guilds” wątek o nazwie: <Nazwa gildii> [<jezyk>] np. Rycerze i złodzieje [PL]
Treść tematu powinna być napisana w języku wpisanym w nazwie.
2. Nazwa klanu nie może być obraźliwa, łamać obowiązującego prawa jak i zasad przyzwoitości, administratorzy mają prawo wnieść prośbę o zmianę nazwy z innych przyczyn.
3. W wątku należy zamieścić:
– Opis klanu wraz z krótką charakterystyką, historią, celami, itp.
– Kto ma być liderem klanu (otrzyma uprawnienia do moderowania podforum)
– Listę loginów na forum przynajmniej 4 członków klanu (jedna osoba może należeć do jednego klanu)
- inne, dowolne informacje.
4. Każda osoba z listy musi potwierdzić w wątku swoje członkostwo w gildii.
5. Gdy dana osoba zrezygnuje z członkostwa w gildii, lider zobowiązany jest do edytowania pierwszego postu w temacie i usunięcia danego loginu. (nie trzeba pisać nowej wiadomości)
6. W przypadku dużych gildii, po osiągnięciu ponad 20 członków z których przynajmniej połowa ma dostęp do gry (Status Donator lub VIP) lider ma prawo napisać wiadomość do administratora forum (np. do mnie) z prośbą o wydzielenie zamkniętego podforum dla klanowiczów.
Wiadomość ta powinna zawierać listę działów które lider chcę zawrzeć w swoim podforum.
7. Brak aktywności na podforum klanu przez okres 1 miesiąca, lub zmniejszenie liczby członków gildii na mniej niż czterech na czas dłuższy niż tydzień spowoduje usunięcie danego tematu/podforum.
8. W skrajnych przypadkach lider klanu bierze na siebie odpowiedzialność za zachowanie członków swojego klanu na forum gry.
9. Osoba otwierająca temat może poprosić dowolnego moderatora o usunięcie dowolnych postów w danym temacie.
One man army

Troubleshooting - PLEASE READ IT FIRST IF YOU HAVE ANY PROBLEM!- http://forum.gloriavictisgame.com/showth...p?tid=3604
For support help please contact support(at)gloriavictisgame.com or Bartold - http://forum.gloriavictisgame.com/privat...d&uid=1994
MMORPG.COM Official Gloria Victis link - http://www.mmorpg.com/gamelist.cfm/game/...ictis.html


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)


Enhanced By CloudFlare.